joi, 1 mai 2014

Servicii

 

Servicii INTEGRA Broker de Asigurare

Evaluăm programul de asigurare existent

  • Cunoaștem piața de asigurări, particularitățile fiecărei societăți de asigurare și deținem o serie de aptitudini pe care numai experiența și studiul legislației din domeniul le pot aduce, realizând evaluarea obiectivă și corectă a programului de asigurare existent.

Analizăm activitatea, identificăm riscurile și evaluăm impactul lor

  • Identificăm expunerile la risc
  • Efectuăm analiza aprofundată a riscurilor identificate
  • Evaluăm riscurile respective, atât individual valoric, cât și comparativ prin prisma severității și a frecvenței producerii lor.

Îmbunătățim condițiile contractelor de asigurare existente

  • Analizăm contractele de asigurare existente și recomandăm măsurile de adoptat pentru îmbunătățirea acestora. Profesioniștii noștri au competența și experiența necesară pentru a analiza asigurările încheiate și în cazul in care se vor descoperi unele deficiențe, elemente lipsă sau neclarități în contractele existente se vor face recomandări în legătură cu completarea/clarificarea acestora, adaptand nevoia de protecție a clienților noștri la oferta societăților de asigurări.

Negociem condițiile polițelor de asigurare noi și le încheiem în numele clienților

  • Negociem cele mai bune oferte uzând de experiența profesională și de portofoliul de asigurări pe care îl gestionăm și obținem condiții optime pentru soluțiile stabilite de comun acord în faza de analiză.

Oferim asistență în obținerea despăgubirilor

  • În cazul producerii riscurilor asigurate, ne sprijinim clienții în vederea întocmirii documentației de daună, în concordanță cu termenii și condițiile contractelor de asigurare încheiate, ne asistăm clienții pe parcursul eventualelor negocieri privind despăgubirile și ne asigurăm ca acestea să se obțină integral și în cel mai scurt timp.

Gestionăm contractele de asigurare pe întreaga lor durată și le adaptăm la dinamica activității

  • Vă informam în legatură cu termenele de plată în cazul încheierii polițelor de asigurare cu plata în rate. Vă anunțăm când politele de asigurare se apropie de termenul de expirare și pregătim ofertele de reînnoire a contractelor. Atunci când apar schimbări în profilul riscului, ne ocupăm de implementarea acestor schimbări în programul de asigurare, astfel încât acesta să reflecte permanent profilul real al riscului, din toate punctele de vedere.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.