sâmbătă, 3 mai 2014

Calatorii

Asigurare medicală pentru călătorii în străinătate

 

Acest tip de asigurare se adresează persoanelor, cetăţeni români sau străini cu rezidenţă în România, care călătoresc în afara ţării noastre, în interes personal sau în interes de serviciu, individual sau împreună cu cei apropiaţi.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.144/25.10.2001 prevede ca fiecare cetăţean român care doreşte să călătorească în străinătate trebuie să prezinte la ieşirea din ţară o asigurare medicală. De la data aderării României la Uniunea Europeană nu mai este obligatorie încheierea asigurării la călătoria în oricare din ţările membre, totuşi, asigurarea este utilă şi recomandată.

Riscuri acoperite

Această asigurare acoperă cheltuielile medicale şi/sau de repatriere necesare a fi efectuate de Asigurat ca urmare a îmbolnăvirii în timpul călătoriei în străinătate sau a unui accident survenit în această perioadă.

Cheltuielile medicale se referă la:

 • tratament ambulatoriu al Asiguratului;
 • medicamente şi materiale sanitare prescrise de medic, cu excepţia protezelor; proceduri de diagnosticare stabilite de medic;
 • spitalizare, în măsura în care aceasta are loc într-un spital public, în regim comun; se face sub supravegherea directă a unui medic, având la dispoziţia sa facilităţi suficiente de diagnosticare şi terapie; se desfasoară numai conform metodelor recunoscute din punct de vedere ştiinţific şi testate clinic în acea ţară;
 • intervenţii chirurgicale de urgenţă;
 • cheltuieli pentru transportul efectuat de serviciile de ambulanţă, până la cel mai apropiat spital sau la cel mai apropiat medic;
 • tratament chirurgical de urgenţă;
 • tratament stomatologic de urgenţă, dar numai pentru alinarea durerilor acute (de obicei este stipulată în poliţă o sumă de despăgubire maximă).

Cheltuielile de repatriere se referă la:

 • costurile repatrierii pentru continuarea tratamentului în ţară;
 • repatrierea corpului în caz de deces.
Suplimentar se pot asigura: pierderea sau deteriorarea bagajelor, întârzierea sau anularea zborului, pierderea documentelor şi răspunderea civilă faţă de terţi.
Acoperirea prin asigurare este valabila în ţările străine menţionate în poliţă precum şi în ţările de tranzit.

Excluderi

Nu se acordă despăgubiri pentru:
 • bolile cronice sau afecţiuni pre-existente începerii valabilităţii poliţei (inclusiv acutizarea sau recidiva acestora), precum şi consecinţele acestora;
 • boli sau accidente care sunt rezultatul războiului şi evenimentelor similare acestuia sau participării active la revolte;
 • sinucidere, intenţie de sinucidere, autorănire;
 • boli sau accidente pe care persoana asigurată le-a provocat intenţionat sau prin comiterea unei infracţiuni, sau ca rezultat al consumului de alcool, droguri sau medicamente;
 • operaţii de chirurgie plastică şi reparatorie pentru îndepărtarea defectelor fizice sau malformaţiilor;
 • cheltuielile efectuate pentru cura de odihnă sau recuperare (fizioterapie) în clinici, staţiuni de odihnă balneo-climaterice, sanatorii, case de convalescenţă sau instituţii similare;
 • tratament psihiatric sau psihoterapeutic;
 • cheltuielile ocazionate de graviditate, naştere sau consecinţele acestora, precum şi cheltuielile ocazionate de întreruperea voluntară a sarcinii; (totuşi, unele societăţi de asigurare, în cazul unor complicaţii acute apărute în primele 30 de săptămâni de sarcină, despăgubesc cheltuielile care privesc strict procedurile medicale de salvare a vieţii mamei şi/sau copilului);
 • reabilitare şi fizioterapie;
 • cheltuieli efectuate pentru procurarea, înlocuirea sau refacerea protezelor de orice fel şi/ sau a ochelarilor de vedere, inclusiv a lentilelor de contact; (există societăţi de asigurare care despăgubesc cheltuieli cu înlocuire ochelari de vedere dacă aceştia au fost avariaţi într-un accident în urma căruia au rezultat şi vatămări corporale ce necesită îngrijiri medicale);
 • orice costuri în legătură cu tratamentul cancerului, al bolilor cu tansmitere sexuală, infectare cu HIV, SIDA şi consecinţele acestora;
 • tratamente sau asistenţă medicală acordată în România;
 • intervenţii chirurgicale sau tratamente medicale care pot fi amânate până la revenirea în ţară a Asiguratului;
 • medicamente sau tratamente medicale necesare a fi administrate sau acordate pe parcursul deplasării în străinatate şi care erau cunoscute sau prescrise înainte de începerea călătoriei;
 • boli sau accidente rezultate în urma desfăşurării unor activităţi ce nu corespund cu scopul declarat al călătoriei.

Pret

Preţul unei poliţe de asigurare se stabileşte în funcţie de suma asigurată (situată de regulă între 5.000 şi 50.000 euro), perioada pe care se încheie asigurarea (de la două zile până la un an), scopul călătoriei, zona geografică (ţara de destinaţie) şi vârsta persoanei asigurate.
Răspunderea Asiguratorului îcepe la data menţionată în poliţă, dar nu înainte de trecerea frontierei şi încetează la data expirării perioadei de valabilitate sau din momentul în care Asiguratul trece graniţa înapoi în România.

Ce faci in caz de dauna?

Dacă eşti client INTEGRA BROKER contactează-ne la numărul 0232.430.560 pentru asistenţă la daună.
Sună, cât de repede ai posibilitatea, la societatea de asistenţă a cărui număr îl ai trecut în poliţa de asigurare şi oferă informaţii referitoare la evenimentul produs şi asigurarea ta (este de preferat ca avizarea daunei sa se facă în maxim 48 de ore de la producerea evenimentului).
Este important ca societatea de asistenţă să aibă o reprezentanţă în ţara în care te afli pentru a avea acces gratuit la serviciile medicale de care ai nevoie.
Păstreaza toate facturile, chitanţele şi fişele de tratament ce iţi sunt puse la dispoziţie de către unitatea medicală unde se efectuează tratamentul.

 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.