joi, 1 mai 2014

Despre noi


INTEGRA BROKER DE ASIGURARE este o companie formată dintr-o echipă de profesioniști cu o experiență vastă în domeniul asigurărilor, experiență ce ne-a ajutat să oferim clienților noștri cele mai bune soluții de asigurare pentru nevoile lor.
Garantăm protecția financiară a clienților noștri, oferindu-le consultanță și soluții în gestionarea riscurilor.

Viziune

Siguranța ta e responsabilitatea noastră.

Cu responsabilitate și integritate, urmărind excelența serviciilor și produselor oferite partenerilor noștri, dorim să fim prima alegere pentru consultanță, soluții și asigurări.

Ce oferim?

Profesionalism

Aplicăm standarde înalte de performanță pentru consultanții noștri, bazându-ne politica de resurse umane pe un set de competențe specific businessului.

Protecție financiară

Minimizăm riscurile la care este supusă afacerea dumneavoastră.

Asistență

Vă sprijinim pe întreaga durată a contractelor de asigurare și în cazul producerii unui risc asigurat vă oferim suport în obținerea despăgubirilor.

Succes

Identificând nevoile de acoperire a riscurilor la care este supusă afacerea dumneavoastră și contractând polițe de asigurare cu soluții personalizate reușim să vă reducem costurile și să vă asigurăm premisele unei dezvoltări de durată.

Confidentialitatea si protectia datelor

S.C. Integra Broker de Asigurare S.R.L. figurează în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal la nr. 26749.
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, S.C. Integra Broker de Asigurare S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați dumneavoastră, în calitate de client sau asistent în brokeraj. Scopul colectării acestor date este desfășurarea activității de brokeraj în asigurări. Datele despre clienți vor fi stocate pe toată durata valabilității poliței de asigurare încheiate iar datele despre asistenții în brokeraj vor fi stocate până la rezilierea contractului de mandat.
Nu sunteți obligat(ă) să funizați aceste date, dar refuzul dvs. determină neînregistrarea datelor dvs. și în consecință, imposibilitatea de a vă oferi serviciile noastre. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanții legali ai persoanei vizate, societăți bancare, societăți de asigurare și reasigurare, angajatorul persoanei vizate, organizații de cercetare a pieței şi Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
Conform condițiilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, nu vom dezvălui fără autorizare nici o informație referitoare la clienții și asistenții noștri în brokeraj.
Integra Broker de Asigurare S.R.L. se ocupă cu responsabilitate de securitatea datelor dezvoltând măsuri administrative pentru protejarea informațiilor stocate.
Conform Legii nr. 677/2001 beneficiați de dreptul la acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, către Administratorul S.C. Integra Broker de Asigurare S.R.L.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.